ĐẠI TU ĐỘNG CƠ

Xe nâng và các xe cơ giới đều có tuổi thọ. Đối với xe nâng, thời gian vận hành khoảng 10,000-15,000 giờ là cần phải

ƯU ĐIỂM:

  • Giúp xe lấy lại công suất như thiết kế ban đầu
  • Tuổi thọ động cơ gần như động cơ mới

NHƯỢC ĐIỂM:

  • Mất số lần mài cốt máy sau mỗi lần đại tu
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0933666667 Email: [email protected] Form liên hệ