Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0933666667 Email: info@geecorp.com.vn Form liên hệ

Double Deep Racking System

Lợi thế rõ ràng nhất của hệ thống kệ double deep là tiềm năng tăng tỷ trọng và tối đa hóa không gian lưu trữ hàng hóa trong kho chứa hàng.

ƯU ĐIỂM:

  • Tăng tỷ trọng và đối đa không gian lưu trữ hàng hóa
  • Độ linh hoạt tiếp cận hàng hóa 50%
  • Phù hợp với những kho hàng có từ 2 pallet / SKUs trở lên
  • Công suất sử dụng: 85-90%
  • Quản lý hàng tồn theo phương thức FILO trên mỗi ô kệ

NHƯỢC ĐIỂM:

  • Độ linh hoạt không được như kệ selective
  • Quản lý tồn kho theo phương thức FILO có thể không phù hợp tại 1 thời điểm nào đó
  • Xe nâng phải là loại có thể vươn càng để tiếp cận và lấy được pallet thứ 2