Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0933666667 Email: info@geecorp.com.vn Form liên hệ

Kệ Drive – Kệ Chui

Kệ drive in là loại kệ được thiết kế để tối ưu không gian kho chứa hàng để lưu trữ những sản phẩm/hàng hóa đồng nhất. Dựa trên ý tưởng cơ bản là sử dụng diện tích kho một cách hiệu quả nhất có thể bằng cách tiết kiệm lối đi hơn và thêm nhiều pallet hơn trên mỗi m2.

ƯU ĐIỂM:

  • Đầu tư ban đầu thấp
  • Tối ưu không gian kho hàng (lên tới 85%)
  • Dễ quản lý các SKUs bằng cách mỗi SKUs là 1 dãy hoặc 1 tầng kệ
  • Lưu trữ được số lượng sớn SKUs trên mỗi đơn vị dãy kệ
  • Loại bỏ lối đi giữa các dãy kệ
  • Cả FILO và FIFO đều có thể