Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0933666667 Email: info@geecorp.com.vn Form liên hệ

Pallet One Way

Pallet one way hay còn gọi là pallet xuất khẩu. Vì xuất đi và không thu hồi trở lại nên được gọi là pallet one way.

ƯU ĐIỂM:

  • Không phải khử ẩm mốc khử trùng như pallet gỗ
  • Không bị kiểm dịch
  • Không có rủi ro dằm gỗ hoặc đinh làm thủng hàng
  • Chi phí tương đương pallet gỗ