Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0933666667 Email: info@geecorp.com.vn Form liên hệ

Xe Nâng Dầu 1.5 – 3.5 Tấn

Xe nâng dầu diesel được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ một số ưu thế không thể thay thế, xe nâng dầu vẫn còn vị thế là phân khúc số 1 trong nhiều năm nữa. Được thiết kế đa dạng về tải trọng (từ 1.5 tấn đến trên 20 tấn) và chiều cao nâng (từ 3.0m – 8.0m). Xe nâng dầu có thể phục vụ cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau.